Štát nakupuje drahý kancelársky papier

Oldřich Kovář na svojom blogu upozornil na drahé nákupy kancelárskeho papiera cez verejné obstarávanie. Firma Tibor Varga TSV PAPIER vyhrala verejné obstarávanie v ktorom bola predložená iba 1 ponuka s názvom Kancelárske potreby a kancelársky papier v hodnote 999 tisíc EUR. Predmetom zákazky je dodávka kancelárskych potrieb a kancelárskeho papiera pre Metodicko-pedagogické centrum. V tomto verejnom obstarávaní štát nakúpil kancelársky papier […]

Verejné obstarávania kancelárskeho papiera

Oldřich Kovář na blogu SME.sk upozornil na verejné obstarávania kancelárskeho papiera v blogu Upíri štátu, predražené nákupy papiera A4 na čiernobielu tlač o 48%. Zistil, že dodávateľ Xepap s.r.o. dodáva štátnej správe papier za cenu od 2,04 € do 3,02 € za jedno 500 kusové balenie papiera. V porovnaní s maloobchodnou cenou v Tescu za A4 ku […]

Pre Lesy SR bude zalesňovanie robiť reklamná agentúra

Reklamná agentúra MYMEDIA vyhrala 3 verejné obstarávania na lesnícke služby. Pre Lesy SR bude táto reklamná agentúra z Bratislavy vykonávať zalesňovanie a starostlivosť o lesné porasty v lesoch patriacich pod odštepný závod Prievidza: Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti OZ Prievidza,LS Nitrianske Rudno na obdobie 1.7.2012-31.12.2013 Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti OZ Prievidza,LS Partizánske na obdobie […]

Uchádzač si nemusí vyžiadať ani zaplatiť súťažné podklady vo verejnom obstarávaní

Úrad pre verejné obstarávanie odbor metodiky vydal dňa 18. 04. 2012 Metodické usmernenie, ktorým konštatoval, že vylúčenie uchádzača z dôvodu neprevzatia si súťažných podkladov a neuhradenia poplatku je nezákonné. Verejný obstarávateľ nekonal v súlade so zákonom keď neotvoril a vylúčil predloženú ponuku zo súťaže len z toho dôvodu, že uchádzač si neprevzal súťažné podklady a tým […]

Kedy je povinnosť vyhlásiť verejné obstarávanie?

Verejné obstarávanie upravuje Zákon 25/2006 Z. z. ktorý upravuje postup obstarávateľov pri verejnom obstarávaní tovarov, stavebných prác a služieb. Zákazka môže byť nadlimitná, podlimitná, podprahová alebo s nízkou hodnotou v závislosti od predpokladanej hodnoty zákazky. Predpokladaná hodnota zákazky musí vychádzať z ceny, za ktorú sa obvykle predáva rovnaký alebo porovnateľný predmet zákazky v čase, keď sa oznámenie o […]

O jednom verejnom obstarávaní a siedmich korektných veciach

Asi sa naskytne otázka, prečo vôbec píšem tento článok, keďže bolo všetko v poriadku a v súlade so zákonom ? Venujte mu prosím ale tých 10 min a spravte si názor sami. Pravda je tiež že by so to asi nechal celé tak, keby sa nám to, čo budem v tomto článku opisovať nestávalo pravidelne. […]

Elektronické aukcie rastú závratným tempom

V roku 2012 možno sledovať nárast počtu elektronických aukcií vo verejnom obstarávaní. Kým v roku 2009 iba 1 % verejných obstarávaní použilo aukciu, v roku 2010 5 %, v roku 2011 to bola už štvrtina a v roku 2012 je to zatiaľ takmer 40 %. V roku 2011 bolo ukončených 5 254 postupov verejného obstarávania […]

Až 60 % verejných obstarávaní má iba 1 účastníka

Podľa analýzy dát z Úradu pre verejné obstarávanie od roku 2009 do roku 2012 malo až 60 % verejných obstarávaní iba jedného účastníka. V 80 % verejných obstarávaní bol počet účastníkov nižší ako 4. Najvyšší počet účastníkov v jednom obstarávaní bol 34 a bolo to v obstarávaní stavebných prác. Ďalšie štatistiky o verejnom obstarávaní nájdete na edata.sk/statistika

Štát bude nakupovať centrálne

Redaktor denníka SME Miroslav Kern v článku Štát bude nakupovať vo veľkom a centrálne informuje o pripravovaných zmenách vo verejnom obstarávaní na úrovni štátu.

Lesy SR využívajú verejné obstarávanie

LESY Slovenskej republiky naplno rozbehli verejné obstarávania a v roku 2012 už zadali 165 verejných obstarávaní. Predbehli tak aj obstarávateľa s najväčším počtom obstarávaní z roku 2011, ktorým bola Národná dialničná spoločnosť. Verejné obstarávania Názov zákazky Hodnota Zverejnené Výroba energetickej štiepky (štiepkovaním resp. drvením energetického dreva) a preprava energetickej štiepky ako komplexná služba, vykonaná výrobnými […]

Stránky