Ako prebieha prideľovanie štatútu platcu DPH (IČ DPH)?

  Podľa informácií od viacerých podnikateľov prebieha prideľovanie IČ DPH nejednotne a rôzne pracoviská Finančnej správy postupujú značne odlišne a rôzne vykladajú zákon o dani z pridanej hodnoty 222/2004 Z.z.. Napríklad niekde zaregistrujú novo založenú firmu ako platiteľa DPH do 1 týždňa, inde to trvá aj viac ako 3 mesiace. Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky prideľuje IČ DPH […]

Ako ÚPSVaR spracúva osobné údaje?

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny rozposiela emailom žiadosti o vydanie potvrdenia o príjme a zasiela ich bez overenia či adresát emailu je skutočne zamestnávateľom daného človeka. Nižšie sú 3 emaily od ÚPSVaR cez ktoré žiadajú informácie o ľuďoch, ktorí nie sú a ani nikdy neboli našimi zamestnancami. Príklady (osobné údaje boli odstránené, ale nachádzali sa […]

Stránky