Vývoj počtu živnostníkov od roku 1990

Aktuálne zaregistrovaných
Typ Počet Priemerný vek
Živnostník nezapísaný v obchodnom registri 433 549 10 rokov
Spoločnosť s ručením obmedzeným 194 408 7 rokov
Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.) 33 044 10 rokov
Slobodné povolanie 21 430 10 rokov
Spoločenstvá vlastníkov bytov a pozemkov 12 143 12 rokov
Samostatne hospodáriaci roľník nezapísaný v obchodnom registri 10 141 16 rokov
Akciová spoločnosť 7 501 12 rokov
Podnikateľ nezapísaný v Obchodnom registri podnikajúci súčasne ako osoba so slobodným povolaním 6 983 13 rokov
Organizačná jednotka združenia 5 067 21 rokov
Podnikateľ nezapísaný v Obchodnom registri podnikajúci súčasne ako samostatne hospodáriaci roľník 4 937 15 rokov
Rozpočtová organizácia 3 696 14 rokov
Nezisková organizácia 3 600 7 rokov
Cirkevná organizácia 3 427 19 rokov
Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad) 2 926 35 rokov
Živnostník zapísaný v obchodnom registri 2 905 19 rokov
Zahraničná osoba, fyzická osoba s bydliskom mimo územia SR 2 612 7 rokov
Družstvo 2 396 20 rokov
Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR 2 199 10 rokov
Nadácia 1 372 15 rokov
Záujmové združenie právnických osôb 1 272 11 rokov
Verejná obchodná spoločnosť 1 057 18 rokov
Príspevková organizácia 874 19 rokov
Komanditná spoločnosť 867 5 rokov
Neinvestičný fond 586 11 rokov
Štátny podnik 176 27 rokov
Zobraziť zoznam firiem a organizácií

Napíšte Váš názor

Stránky