Informácie o potravinách v internetových obchodoch

Spoločnosť TESCO STORES SR, a.s. spustila v septembri predaj potravín cez internet. Obchod je dostupný verejnosti aj keď ešte je iba v testovacej prevádzke.

Pri popise tovaru chýbajú údaje ako pôvod tovaru či doba trvanlivosti. Anglická stránka obchodu Tesco obsahuje o tovare aj údaje o skladovaní, nutričné hodnoty a iné detaily.

Spoločnosť Tesco poskytla toto vyjadrenie:

Služba Potraviny domov nie je internetový obchod a nejedná sa o predaj potravín cez internet. Je to unikátna služba, v rámci ktorej si zákazník „pozýva“ Tesco domov, aby nakúpil u seba doma a až tam – pri dverách zákazníka prichádza ku kúpe tovaru. Tam aj dostane zákazník všetky informácie, ktoré zákon vyžaduje.

Znamená to, že zmluvný vzťah nevzniká v momente, keď si zákazník urobí nákupný zoznam na internete, ale až v momente, keď si fyzicky tovar preberie pri dverách. Všetky informácie o tovare, ktoré zákon vyžaduje, teda fyzicky uvidí na tovare – rovnako ako keby si ho kupoval v kamennej predajni. Na základe týchto informácii sa môže rozhodnúť či tovar chce alebo nie.

K problematike sa vyjadril aj prevádzkovateľ obchodu www.masodomov.sk:

Portál www.masodomov.sk je sprostredkovateľom predaja medzi partnerom a konečným spotrebiteľom. Samotný predaj sa uskutočňuje medzi týmito subjektami a riadi sa platnými zákonnými normami SR. Zákon č.152 – tzv. Potravinový kódex vo svojej novele zo dňa 14.9.2011 po prvýkrát upravuje v § 6 ods.4 podmienky internetového predaja potravín a výživových doplnkov, kde pod písm. “d” uvádza, čo musí internetový predajca uvádzať na svojom webovom sídle.

Napriek tomu, že zákon výslovne neukladá povinnosť uvádzať zloženie a pôvod výrobkov, na stránkach masodomov.sk uvádzame pri každej položke podrobné zloženie, podmienky skladovania a použitie výrobkov.Taktiež uvádzame formou piktogramu vhodnosť výrobku pre celiatikov či bio kvalitu. Pri mäse uvádzame pôvod, vrátane veterinárneho kontrolného čísla bitúnku, z ktorého mäso pochádza. Pri mäse z vlastnej rozrábky platí, že jeho trvanlivosť určuje predajca sám, to znamená, že uvádza dobu, počas ktorej garantuje zachovanie všetkých senzorických a nutričných hodnôt mäsa bez zmien.

One Response to “Informácie o potravinách v internetových obchodoch”

  1. blog.edata.sk » Prvý test internetových potravín Tesco Says:
    september 16th, 2012 at 21:32

    [...] Odpovede Tesca si môžete prečítať v článku Informácie o potravinách v internetových obchodoch. [...]

Napíšte Váš názor

Stránky