Ako prebieha prideľovanie štatútu platcu DPH (IČ DPH)?

 

Podľa informácií od viacerých podnikateľov prebieha prideľovanie IČ DPH nejednotne a rôzne pracoviská Finančnej správy postupujú značne odlišne a rôzne vykladajú zákon o dani z pridanej hodnoty 222/2004 Z.z.. Napríklad niekde zaregistrujú novo založenú firmu ako platiteľa DPH do 1 týždňa, inde to trvá aj viac ako 3 mesiace.

Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky prideľuje IČ DPH aj desiatkám novo založených firiem, kde je konateľom rovnaká osoba a tieto firmy sídlia na rovnakej adrese. Pri iných novo založených firmách sa Finančné riaditeľstvo odvoláva na § 3 zákona o dani z pridanej hodnoty 222/2004 Z.z., podľa ktorého takéto firmy Finančná správa považuje za nevykonávajúce ekonomickú činnosť a žiadosť o registráciu zamietne.

Tlačovému odboru Finančného riaditeľstva predkladáme tieto otázky:

 1. Má Finančná správa vypracovaný interný predpis podľa ktorého sa riadia zamestnanci rozhodujúci o pridelení štatútu platcu DPH a IČ DPH
 2. Ako sa predchádza korupcii a nekalému správaniu osôb rozhodujúcich o pridelení štatútu platcu DPH?
 3. Kto kontroluje či nie sú zneužívané právomoci osôb prideľujúcich štatút platcu DPH? Existuje krížová kontrola?
Je všeobecne známe, že svojho obľúbeného daňového úradníka si môžete vybrať už tým, ako pomenujete svoju firmu. Keďže daňoví úradníci majú firmy pridelené podľa názvu, zvolením názvu firmy so začínajúcim písmenom v abecede napríklad od A po D si môžete vybrať konkrétneho úradníka, ktorý vybavuje daňovú agendu všetkých firiem s názvom od A po D.

Zoznam novo založených firiem, ktorým bol štatút platcu DPH pridelený krátko po založení:

DIČ Firma Adresa
2023562387 EKO-VYŤAHY,s.r.o. 393, 02333 Povina
2023562178 LURIMT s.r.o. Čingovská 2, 04012 Košice – m.č. Nad jazerom
2023560759 SF-MONT, s.r.o. 552, 96653 Hronský Beňadik
2023560451 ALLTEK PRINT, s.r.o. Komenského 1440/22, 90001 Modra
2023560143 Plachý, s.r.o. 77, 96265 Medovarce
2023559604 1ENERGY s.r.o. Mojmírova 8, 04001 Košice – m.č. Staré Mesto
2023558911 BUSINESS NAVIGATOR, s. r. o. Karpatská 7/754, 08901 Svidník
2023558394 XTOPHERUS, s. r. o. Vajanského námestie 13, 97401 Banská Bystrica II
2023558328 XTIANUS, s. r. o. Vajanského námestie 13, 97401 Banská Bystrica II
2023558295 XPOFER, s. r. o. Vajanského námestie 13, 97401 Banská Bystrica II
2023558284 XPIANUS, s. r. o. Vajanského námestie 13, 97401 Banská Bystrica II
2023558119 Nocera s. r. o. Bazová 10, 82108 Bratislava 2 – Ružinov
2023558009 IgiLex s.r.o. Slnečná 3, 90091 Limbach
2023557954 WILMOTA, s. r. o. Vajanského námestie 13, 97401 Banská Bystrica II
2023557943 WILLIELMUS, s. r. o. Vajanského námestie 13, 97401 Banská Bystrica II
2023557921 WIDOSUS, s. r. o. Vajanského námestie 13, 97401 Banská Bystrica II
2023557910 URSULA, s. r. o. Vajanského námestie 13, 97401 Banská Bystrica II
2023557899 UMFRIDUS, s. r. o. Vajanského námestie 13, 97401 Banská Bystrica II
2023557855 TOBIASUS, s. r. o. Vajanského námestie 13, 97401 Banská Bystrica II
2023557580 Abonati s.r.o. Ipeľská 14, 04011 Košice – m.č. Západ
2023557393 Tribano s.r.o. Bazová 10, 82108 Bratislava 2 – Ružinov
2023557371 Agerola s. r. o. Bazová 10, 82108 Bratislava 2 – Ružinov
2023557250 Rubano s. r. o. Bazová 10, 82108 Bratislava 2 – Ružinov
2023557228 TIMOTHEUS, s. r. o. Vajanského námestie 13, 97401 Banská Bystrica II
2023557206 THOMA, s. r. o. Vajanského námestie 13, 97401 Banská Bystrica II
2023557173 TERENTIUS, s. r. o. Vajanského námestie 13, 97401 Banská Bystrica II
2023557140 SYLVANUS, s. r. o. Vajanského námestie 13, 97401 Banská Bystrica II
2023557129 STEPHANUS, s. r. o. Vajanského námestie 13, 97401 Banská Bystrica II
2023557085 SPESES, s. r. o. Vajanského námestie 13, 97401 Banská Bystrica II
2023557052 SIBYLLA, s. r. o. Vajanského námestie 13, 97401 Banská Bystrica II
2023557041 SEXTUS, s. r. o. Vajanského námestie 13, 97401 Banská Bystrica II
2023556964 SEPTIMUSUS, s. r. o. Vajanského námestie 13, 97401 Banská Bystrica II
2023556953 SCIENTIA, s. r. o. Vajanského námestie 13, 97401 Banská Bystrica II

Odpovede

Na otázky odpovedala vedúca komunikačného oddelenia Finančného riaditeľstva Slovenskej republiky mjr. PhDr. Miroslava Slemenská

 1. Má Finančná správa vypracovaný interný predpis podľa ktorého sa riadia zamestnanci rozhodujúci o pridelení štatútu platcu DPH a IČ DPH?

  S cieľom zabezpečenia jednotného uplatňovania zákona o dani z pridanej hodnoty daňovými úradmi je k problematike registrácie pre daň z pridanej hodnoty vypracovaných viacero metodických pokynov. Jedným z nich je aj metodický pokyn k posudzovaniu žiadostí o dobrovoľnú registráciu zdaniteľných osôb podľa § 4 ods. 4 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Metodický pokyn upravuje postup daňového úradu v prípade podania žiadosti o registráciu pre daň z pridanej hodnoty zdaniteľnou osobou, ktorá nedosiahla zákonom stanovený obrat, a vychádza striktne zo zákona o dani z pridanej hodnoty, podľa ktorého platiteľom DPH sa môže stať len zdaniteľná osoba.

 2. Ako sa predchádza korupcii a nekalému správaniu osôb rozhodujúcich o pridelení štatútu platcu DPH?

  Splnenie podmienok pre dobrovoľnú registráciu pre DPH posudzuje a záver pre vybavenie žiadosti o registráciu pre DPH prijíma komisia zriadená pre posudzovanie žiadostí o dobrovoľnú registráciu pre DPH v súlade s príkazom prezidenta finančnej správy.

 3. Kto kontroluje či nie sú zneužívané právomoci osôb prideľujúcich štatút platcu DPH? Existuje krížová kontrola?

  Zneužívanie právomocí vo finančnej správe preveruje odbor vnútornej kontroly a inšpekcie a tiež príslušný riadiaci pracovníci.

Napíšte Váš názor

Stránky