Pre Lesy SR bude zalesňovanie robiť reklamná agentúra

Reklamná agentúra MYMEDIA vyhrala 3 verejné obstarávania na lesnícke služby. Pre Lesy SR bude táto reklamná agentúra z Bratislavy vykonávať zalesňovanie a starostlivosť o lesné porasty v lesoch patriacich pod odštepný závod Prievidza:

Na svojej internetovej stránke MYMEDIA neponúka zalesňovanie ani starostlivosť o lesné porasty, v ponuke má iba služby reklamnej agentúry. Kontaktná osoba v týchto 3 verejných obstarávaniach je Ing. Branislav Fašánek, referent pre plán, controling, eurofondy.

Napíšte Váš názor

Stránky