Elektronické aukcie rastú závratným tempom

V roku 2012 možno sledovať nárast počtu elektronických aukcií vo verejnom obstarávaní. Kým v roku 2009 iba 1 % verejných obstarávaní použilo aukciu, v roku 2010 5 %, v roku 2011 to bola už štvrtina a v roku 2012 je to zatiaľ takmer 40 %.

V roku 2011 bolo ukončených 5 254 postupov verejného obstarávania (bez zmlúv uzatvorených na základe rámcových dohôd) kde sa uzavreli zmluvy v hodnote 2,864 mld. €. V porovnaní s rokom 2010 bol iba mierny nárast počtu postupov o 86 (1,7%), ale výrazný pokles vo finančnom objeme o 42,5 % (pokles o 2,101 mld. €).

Ďalšie štatistiky o verejnom obstarávaní nájdete na edata.sk/statistika

Napíšte Váš názor

Stránky