Vývoj počtu slovenských firiem

Štatistiku o vývoji počtu slovenských firiem od roku 2000 do júna 2012 spracovala stránka edata.sk. Grafy sú denne automaticky aktualizované. V prípade použitia dát prosím uveďte zdroj edata.sk. Ak máte záujem o podrobnejšie údaje kontaktujte prevádzkovateľa stránky. Ďalšie štatistiky nájdete na www.edata.sk/statistika

Spoločnosti s ručením obmedzeným

Doteraz najväčší počet spoločností s ručením obmedzeným bol zaregistrovaný v marci 2012 kedy vzniklo 2056 nových s.r.o., nasledujúci mesiac apríl 2012 to bolo 977 nových s.r.o., čo znamená prvý pokles pod 1000 registrácii mesačne od apríla 2007.

s.r.o.
s.r.o.

Akciové spoločnosti

Zatiaľ čo počet novo založených s.r.o. mal stúpajúcu tendenciu, počet novo založených akciových spoločností klesá. V marci 2012 počet zrušených akciových spoločností  prevýšil počet novo založených akciových spoločností a bol najvyšší za posledných 10 rokov.

a.s.
a.s.

Živnostníci

Pri živnostiach je každoročne sa opakujúcim trendom vysoký počet zrušených živností v mesiaci december. Od roku 2007 je možné pozorovať nárast rušenia živností.

zivnost
zivnost

Počet podnikateľských subjektov

Aktuálne zaregistrovaných
Typ Počet Priemerne podniká
Podnikateľ-fyzická osoba-nezapísaný v obchodnom registri 435 245 10 rokov
Spoločnosť s ručením obmedzeným 186 570 7 rokov
Slobodné povolanie-FO podnikajúca na základe iného ako ŽZ 20 902 10 rokov
Samostatne hospodáriaci roľník nezapísaný v OR 10 179 15 rokov
Akciová spoločnosť 7 488 11 rokov
Zobraziť zoznam firiem a organizácií

One Response to “Vývoj počtu slovenských firiem”

  1. Jarmila Urbánková Says:
    marec 18th, 2013 at 08:07

    Dobrý deň,
    mohli by ste, prosím, poskytnúť informácie o vývoji založených a zrušených firiem od roku 2006 v číslach?
    Ďakujem.

Napíšte Váš názor

Stránky