Zoznam slovenských organizácií, firiem a živnostníkov

Pridali sme databázu, ktorá obsahuje viac ako 1 milión záznamov. Obsahuje všetky organizácie s prideleným IČO zaregistrované na Slovensku vrátane organizácií, ktoré ukončili svoju činnosť. Denne sú pridávané novo zaregistrované firmy a živnostníci. V databáze môžete vyhľadávať podľa názvu a IČO.

www.edata.sk/firmy/

K 9.3.2012 bolo na Slovensku v zozname organizácií zaregistrovaných:

434 587 živnostníkov

182 841 spoločností s ručením obmedzeným

20 551 fyzických osôb v slobodnom povolaní

10 099 samostatne hospodáriacich roľníkov

7 513 akciových spoločností

3 698 rozpočtových organizácií

3 413 cirkevných organizácií

3 249 neziskových organizácií

Napíšte Váš názor

Stránky