Vývoj počtu živnostníkov od roku 1990

Aktuálne zaregistrovaných
Typ Počet Priemerný vek
Živnostník nezapísaný v obchodnom registri 433 549 10 rokov
Spoločnosť s ručením obmedzeným 194 408 7 rokov
Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.) 33 044 10 rokov
Slobodné povolanie 21 430 10 rokov
Spoločenstvá vlastníkov bytov a pozemkov 12 143 12 rokov
Samostatne hospodáriaci roľník nezapísaný v obchodnom registri 10 141 16 rokov
Akciová spoločnosť 7 501 12 rokov
Podnikateľ nezapísaný v Obchodnom registri podnikajúci súčasne ako osoba so slobodným povolaním 6 983 13 rokov
Organizačná jednotka združenia 5 067 21 rokov
Podnikateľ nezapísaný v Obchodnom registri podnikajúci súčasne ako samostatne hospodáriaci roľník 4 937 15 rokov
Rozpočtová organizácia 3 696 14 rokov
Nezisková organizácia 3 600 7 rokov
Cirkevná organizácia 3 427 19 rokov
Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad) 2 926 35 rokov
Živnostník zapísaný v obchodnom registri 2 905 19 rokov
Zahraničná osoba, fyzická osoba s bydliskom mimo územia SR 2 612 7 rokov
Družstvo 2 396 20 rokov
Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR 2 199 10 rokov
Nadácia 1 372 15 rokov
Záujmové združenie právnických osôb 1 272 11 rokov
Verejná obchodná spoločnosť 1 057 18 rokov
Príspevková organizácia 874 19 rokov
Komanditná spoločnosť 867 5 rokov
Neinvestičný fond 586 11 rokov
Štátny podnik 176 27 rokov
Zobraziť zoznam firiem a organizácií

Informácie o potravinách v internetových obchodoch

Spoločnosť TESCO STORES SR, a.s. spustila v septembri predaj potravín cez internet. Obchod je dostupný verejnosti aj keď ešte je iba v testovacej prevádzke.

Pri popise tovaru chýbajú údaje ako pôvod tovaru či doba trvanlivosti. Anglická stránka obchodu Tesco obsahuje o tovare aj údaje o skladovaní, nutričné hodnoty a iné detaily.

Spoločnosť Tesco poskytla toto vyjadrenie:

Služba Potraviny domov nie je internetový obchod a nejedná sa o predaj potravín cez internet. Je to unikátna služba, v rámci ktorej si zákazník „pozýva“ Tesco domov, aby nakúpil u seba doma a až tam – pri dverách zákazníka prichádza ku kúpe tovaru. Tam aj dostane zákazník všetky informácie, ktoré zákon vyžaduje.

Znamená to, že zmluvný vzťah nevzniká v momente, keď si zákazník urobí nákupný zoznam na internete, ale až v momente, keď si fyzicky tovar preberie pri dverách. Všetky informácie o tovare, ktoré zákon vyžaduje, teda fyzicky uvidí na tovare – rovnako ako keby si ho kupoval v kamennej predajni. Na základe týchto informácii sa môže rozhodnúť či tovar chce alebo nie.

K problematike sa vyjadril aj prevádzkovateľ obchodu www.masodomov.sk:

Portál www.masodomov.sk je sprostredkovateľom predaja medzi partnerom a konečným spotrebiteľom. Samotný predaj sa uskutočňuje medzi týmito subjektami a riadi sa platnými zákonnými normami SR. Zákon č.152 – tzv. Potravinový kódex vo svojej novele zo dňa 14.9.2011 po prvýkrát upravuje v § 6 ods.4 podmienky internetového predaja potravín a výživových doplnkov, kde pod písm. “d” uvádza, čo musí internetový predajca uvádzať na svojom webovom sídle.

Napriek tomu, že zákon výslovne neukladá povinnosť uvádzať zloženie a pôvod výrobkov, na stránkach masodomov.sk uvádzame pri každej položke podrobné zloženie, podmienky skladovania a použitie výrobkov.Taktiež uvádzame formou piktogramu vhodnosť výrobku pre celiatikov či bio kvalitu. Pri mäse uvádzame pôvod, vrátane veterinárneho kontrolného čísla bitúnku, z ktorého mäso pochádza. Pri mäse z vlastnej rozrábky platí, že jeho trvanlivosť určuje predajca sám, to znamená, že uvádza dobu, počas ktorej garantuje zachovanie všetkých senzorických a nutričných hodnôt mäsa bez zmien.

Prvý test internetových potravín Tesco

Tesco spustilo možnosť objednať tovar cez internet s doručením domov a tak Vám prinášame prvý test tejto služby. Objednávku môžete zadať cez stránku potravinydomov.itesco.sk.

Registrácia

Pred objednaním sa na stránke musíte zaregistrovať. Pri registrácii na stránke Tesca si svoju adresu dodania vyberáte zo zoznamu adries na ktoré Tesco doručuje. Ak svoju adresu nenájdete, služba nie je pre danú adresu dostupná. Tu sme objavili prvú chybu kedy si stránka neuloží celú adresu a chýba popisné číslo aj napriek tomu, že pri registrácii zo zoznamu adries vyberiete úplnú adresu. Kuriér môže mať potom problém nájsť presnú adresu.

Prehľadnosť

Stránka obsahuje tisícky druhov tovaru a tak by jej pomohlo lepšie vyhľadávanie a triedenie. Napríklad kategória Akciový tovar obsahuje viac ako 3000 výrobkov, na jednej stránke sa zobrazuje 20 výrobkov a asi nikto nebude listovať 150 stránok.

Popis niektorých tovarov zatiaľ chýba a ani obrázky nenájdete pri všetkých položkách. Niektoré tovary na internete majú skrátené popisy, ktoré poznáme z registračných pokladní ako napríklad “HAP.DAY.JAB. DUZ.1L”. Chyby nájdete aj v jednotkových cenách. Chýba informácia o výrobcovi a dlhší popis tovaru.

Platba kartou

Tesco ponúka možnosť platby kartou a v podmienkach nákupu píše, že platba prebehne až po dodaní tovaru (“Za nákup bude z karty zúčtované až po dodaní tovaru”) čo ale nie je pravda. Ak platíte kreditnou kartou tak prvá transakcia prebehne hneď pri overovaní karty, kedy je na karte zarezervovaná prvá suma, ktorá bude neskôr vrátená. Samotná transakcia platby za tovar prebehne v čase zabalenia tovaru a teda ešte pred dodaním a nie až po dodaní tovaru ako píše Tesco. Ďalší spôsob platby je kartou u kuriéra pri dodaní tovaru. Platbu hotovosťou Tesco nepodporuje.

Doručenie

Tovar doručuje Tesco kuriér a sprevádza ho aj ďalší zamestnanec, čo sa ale pravdepodobne zmení po ukončení testovacej prevádzky. Ako sme už uviedli, kuriér mal problém nájsť presnú adresu keďže Tesco má v aplikácii chybu a tak mal kuriér na papieroch vytlačenú iba časť adresy bez popisného čísla. Pred doručením ale volal a presnú adresu telefonicky overil.

Tovar doviezol na vozíku v prepravkách a zabalený bol v plastových Tesco taškách. Kuriér bol milý a ochotný tovar odviezť až pred dvere. Pri prevzatí tovaru zákazník podpisuje potvrdenie o doručení a dostane rovnaký účet z pokladne ako keby nakupoval v kamennej predajni.

Na stránke si môžete objednať aj alkohol avšak vek zákazníka pri registrácii Tesco nevyžaduje. Na internete Tesco píše: “Tesco si vyhradzuje možnosť skontrolovať vek osoby preberajúcej Tovar”.

Čo zlepšiť?

Tesco by malo zapracovať najmä na vylepšení internetovej aplikácie. Stránka zatiaľ neponúka možnosť zoradiť tovar podľa kritérií ako napríklad cena. Pridať by mohli aj čiarové kódy a aplikáciu pre mobily, ktorá by po naskenovaní kódu pridala tovar do nákupného zoznamu. Podľa krátkeho názvu tovaru nie je niekedy možné presne identifikovať tovar. Na stránke nie je podrobný popis tovaru ako napríklad zloženie, výrobca, krajina pôvodu či doba trvanlivosti.

Otázky pre Tesco

Čo sa týka označovania tovaru Zákon č. 152/1995 Z.z. podľa § 9 Označovanie potravín a klamlivá reklama v Odseku 1 ustanovuje povinnosti ohľadom označovania tovaru. Keďže spotrebiteľ nemá k dispozícii tieto informácie na www.itesco.sk spĺňa služba požiadavky zákona?

Ďalšia otázka smeruje k § 12 Zákona č. 152/1995 Z.z., odsek 1 písmeno k: “Ten, kto predáva potraviny vrátane internetového predaja, je povinný zabezpečiť, aby pri predaji a preprave potravín bol k dispozícii doklad o pôvode tovaru”. Ako spĺňa služba Potraviny domov spoločnosti Tesco tieto požiadavky zákona?

Spoločnosť Tesco požiadala o stiahnutie tohto blogu pretože služba je v testovacej prevádzke. Keďže je služba verejne dostupná, informácie o jej fungovaní nestiahneme.

Na odstránení chyby s ukladaním adresy Tesco pracuje. Dalšie odpovede Tesca si môžete prečítať v článku Informácie o potravinách v internetových obchodoch.

Najviac vyhľadávané na edata.sk

Najviac vyhľadávaným obsahom na stránke edata.sk sú firemné profily a verejné obstarávania. Najpopulárnejšou firmou za posledných 30 dní bola Maxi Gelato, ktorá v bratislavskej Dúbravke predáva zmrzlinu.

Zo štátnych firiem boli najhľadanejšie Lesy SR, štátny podnik. Najviac návštevníkov stránky edata.sk zaujalo verejné obstarávanie Lesov SR s názvom Terénne automobily Pick-up 4×4.

Spomedzi štátnych inštitúcií bola najhľadanejšou Kancelária Rady pre rozpočtovú zodpovednosť založená v marci 2012.

Návštevnosť edata.sk

Štát nakupuje drahý kancelársky papier

Oldřich Kovář na svojom blogu upozornil na drahé nákupy kancelárskeho papiera cez verejné obstarávanie. Firma Tibor Varga TSV PAPIER vyhrala verejné obstarávanie v ktorom bola predložená iba 1 ponuka s názvom Kancelárske potreby a kancelársky papier v hodnote 999 tisíc EUR. Predmetom zákazky je dodávka kancelárskych potrieb a kancelárskeho papiera pre Metodicko-pedagogické centrum.

V tomto verejnom obstarávaní štát nakúpil kancelársky papier za cenu 3,22 EUR bez DPH podľa zmluvy. Kancelársky papier A4, 80g, v balení po 500 listov je možné kúpiť za cenu 2,39 EUR bez DPH v Office Depot.

Vestník verejného obstarávania na email

Vestník verejného obstarávania môžete dostávať aj na email. Na stránke www.edata.sk si môžete nastaviť emailovú notifikáciu podľa obstarávateľa alebo podľa predmetu obstarávania. Po otvorení stránky daného obstrávateľa alebo predmetu obstarávania sa zobrazí formulár Odoberať emailové notifikácie. Po jeho vyplnení budete dostávať emailom informáciu vždy, keď daný obstarávateľ pridá nové obstarávanie, alebo ak v danom predmete obstarávania pribudne nové obstrávanie.

Verejné obstarávania kancelárskeho papiera

Oldřich Kovář na blogu SME.sk upozornil na verejné obstarávania kancelárskeho papiera v blogu Upíri štátu, predražené nákupy papiera A4 na čiernobielu tlač o 48%.

Zistil, že dodávateľ Xepap s.r.o. dodáva štátnej správe papier za cenu od 2,04 € do 3,02 € za jedno 500 kusové balenie papiera. V porovnaní s maloobchodnou cenou v Tescu za A4 ku dňu 5.8.2012 ktorá bola 2,29 € zistil rozdiel ceny až 32%. Jedine Sociálna poisťovňa nakupovala lacnejšie.

Odberateľ Cena s DPH v € za 1 balenie 500 ks Predraženie v % voči Tesco Predraženie v % voči Sociálnej poisťovni
Ministerstvo vnútra SR

3,02

32%

48%

Trnavská univerzita so sídlom v Trnave

2,9

27%

42%

Ministerstvo obrany SR ÚIA

2,82

23%

38%

Ministerstvo zdravotníctva SR

2,75

20%

35%

Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky

2,7

18%

32%

Okresný súd Topoľčany

2,6

14%

27%

Sociálna poisťovňa

2,04

-11%

0%

Slovenská pošta, a. s.

zmluva nie je uverejnená

 Priemer

2,69

32%

Zdroj: Oldřich Kovář

Verejné obstarávanie kancelárskeho papiera nájdete v týchto kategóriách:

Ako prebieha prideľovanie štatútu platcu DPH (IČ DPH)?

 

Podľa informácií od viacerých podnikateľov prebieha prideľovanie IČ DPH nejednotne a rôzne pracoviská Finančnej správy postupujú značne odlišne a rôzne vykladajú zákon o dani z pridanej hodnoty 222/2004 Z.z.. Napríklad niekde zaregistrujú novo založenú firmu ako platiteľa DPH do 1 týždňa, inde to trvá aj viac ako 3 mesiace.

Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky prideľuje IČ DPH aj desiatkám novo založených firiem, kde je konateľom rovnaká osoba a tieto firmy sídlia na rovnakej adrese. Pri iných novo založených firmách sa Finančné riaditeľstvo odvoláva na § 3 zákona o dani z pridanej hodnoty 222/2004 Z.z., podľa ktorého takéto firmy Finančná správa považuje za nevykonávajúce ekonomickú činnosť a žiadosť o registráciu zamietne.

Tlačovému odboru Finančného riaditeľstva predkladáme tieto otázky:

 1. Má Finančná správa vypracovaný interný predpis podľa ktorého sa riadia zamestnanci rozhodujúci o pridelení štatútu platcu DPH a IČ DPH
 2. Ako sa predchádza korupcii a nekalému správaniu osôb rozhodujúcich o pridelení štatútu platcu DPH?
 3. Kto kontroluje či nie sú zneužívané právomoci osôb prideľujúcich štatút platcu DPH? Existuje krížová kontrola?
Je všeobecne známe, že svojho obľúbeného daňového úradníka si môžete vybrať už tým, ako pomenujete svoju firmu. Keďže daňoví úradníci majú firmy pridelené podľa názvu, zvolením názvu firmy so začínajúcim písmenom v abecede napríklad od A po D si môžete vybrať konkrétneho úradníka, ktorý vybavuje daňovú agendu všetkých firiem s názvom od A po D.

Zoznam novo založených firiem, ktorým bol štatút platcu DPH pridelený krátko po založení:

DIČ Firma Adresa
2023562387 EKO-VYŤAHY,s.r.o. 393, 02333 Povina
2023562178 LURIMT s.r.o. Čingovská 2, 04012 Košice – m.č. Nad jazerom
2023560759 SF-MONT, s.r.o. 552, 96653 Hronský Beňadik
2023560451 ALLTEK PRINT, s.r.o. Komenského 1440/22, 90001 Modra
2023560143 Plachý, s.r.o. 77, 96265 Medovarce
2023559604 1ENERGY s.r.o. Mojmírova 8, 04001 Košice – m.č. Staré Mesto
2023558911 BUSINESS NAVIGATOR, s. r. o. Karpatská 7/754, 08901 Svidník
2023558394 XTOPHERUS, s. r. o. Vajanského námestie 13, 97401 Banská Bystrica II
2023558328 XTIANUS, s. r. o. Vajanského námestie 13, 97401 Banská Bystrica II
2023558295 XPOFER, s. r. o. Vajanského námestie 13, 97401 Banská Bystrica II
2023558284 XPIANUS, s. r. o. Vajanského námestie 13, 97401 Banská Bystrica II
2023558119 Nocera s. r. o. Bazová 10, 82108 Bratislava 2 – Ružinov
2023558009 IgiLex s.r.o. Slnečná 3, 90091 Limbach
2023557954 WILMOTA, s. r. o. Vajanského námestie 13, 97401 Banská Bystrica II
2023557943 WILLIELMUS, s. r. o. Vajanského námestie 13, 97401 Banská Bystrica II
2023557921 WIDOSUS, s. r. o. Vajanského námestie 13, 97401 Banská Bystrica II
2023557910 URSULA, s. r. o. Vajanského námestie 13, 97401 Banská Bystrica II
2023557899 UMFRIDUS, s. r. o. Vajanského námestie 13, 97401 Banská Bystrica II
2023557855 TOBIASUS, s. r. o. Vajanského námestie 13, 97401 Banská Bystrica II
2023557580 Abonati s.r.o. Ipeľská 14, 04011 Košice – m.č. Západ
2023557393 Tribano s.r.o. Bazová 10, 82108 Bratislava 2 – Ružinov
2023557371 Agerola s. r. o. Bazová 10, 82108 Bratislava 2 – Ružinov
2023557250 Rubano s. r. o. Bazová 10, 82108 Bratislava 2 – Ružinov
2023557228 TIMOTHEUS, s. r. o. Vajanského námestie 13, 97401 Banská Bystrica II
2023557206 THOMA, s. r. o. Vajanského námestie 13, 97401 Banská Bystrica II
2023557173 TERENTIUS, s. r. o. Vajanského námestie 13, 97401 Banská Bystrica II
2023557140 SYLVANUS, s. r. o. Vajanského námestie 13, 97401 Banská Bystrica II
2023557129 STEPHANUS, s. r. o. Vajanského námestie 13, 97401 Banská Bystrica II
2023557085 SPESES, s. r. o. Vajanského námestie 13, 97401 Banská Bystrica II
2023557052 SIBYLLA, s. r. o. Vajanského námestie 13, 97401 Banská Bystrica II
2023557041 SEXTUS, s. r. o. Vajanského námestie 13, 97401 Banská Bystrica II
2023556964 SEPTIMUSUS, s. r. o. Vajanského námestie 13, 97401 Banská Bystrica II
2023556953 SCIENTIA, s. r. o. Vajanského námestie 13, 97401 Banská Bystrica II

Odpovede

Na otázky odpovedala vedúca komunikačného oddelenia Finančného riaditeľstva Slovenskej republiky mjr. PhDr. Miroslava Slemenská

 1. Má Finančná správa vypracovaný interný predpis podľa ktorého sa riadia zamestnanci rozhodujúci o pridelení štatútu platcu DPH a IČ DPH?

  S cieľom zabezpečenia jednotného uplatňovania zákona o dani z pridanej hodnoty daňovými úradmi je k problematike registrácie pre daň z pridanej hodnoty vypracovaných viacero metodických pokynov. Jedným z nich je aj metodický pokyn k posudzovaniu žiadostí o dobrovoľnú registráciu zdaniteľných osôb podľa § 4 ods. 4 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Metodický pokyn upravuje postup daňového úradu v prípade podania žiadosti o registráciu pre daň z pridanej hodnoty zdaniteľnou osobou, ktorá nedosiahla zákonom stanovený obrat, a vychádza striktne zo zákona o dani z pridanej hodnoty, podľa ktorého platiteľom DPH sa môže stať len zdaniteľná osoba.

 2. Ako sa predchádza korupcii a nekalému správaniu osôb rozhodujúcich o pridelení štatútu platcu DPH?

  Splnenie podmienok pre dobrovoľnú registráciu pre DPH posudzuje a záver pre vybavenie žiadosti o registráciu pre DPH prijíma komisia zriadená pre posudzovanie žiadostí o dobrovoľnú registráciu pre DPH v súlade s príkazom prezidenta finančnej správy.

 3. Kto kontroluje či nie sú zneužívané právomoci osôb prideľujúcich štatút platcu DPH? Existuje krížová kontrola?

  Zneužívanie právomocí vo finančnej správe preveruje odbor vnútornej kontroly a inšpekcie a tiež príslušný riadiaci pracovníci.

Pre Lesy SR bude zalesňovanie robiť reklamná agentúra

Reklamná agentúra MYMEDIA vyhrala 3 verejné obstarávania na lesnícke služby. Pre Lesy SR bude táto reklamná agentúra z Bratislavy vykonávať zalesňovanie a starostlivosť o lesné porasty v lesoch patriacich pod odštepný závod Prievidza:

Na svojej internetovej stránke MYMEDIA neponúka zalesňovanie ani starostlivosť o lesné porasty, v ponuke má iba služby reklamnej agentúry. Kontaktná osoba v týchto 3 verejných obstarávaniach je Ing. Branislav Fašánek, referent pre plán, controling, eurofondy.

Vyhľadanie DIČ a IČ DPH

Pridali sme novú databázu a to zoznam daňových identifikačných čísiel takzvaných DIČ a zoznam platiteľov dane z pridanej hodnoty spolu s číslami IČ DPH. Príklad si môžete pozrieť v profile firmy BEATA YACHT MARINE.

Vyhľadávat firmy, živnostníkov a všetky organizácie s prideleným IČO môžete na stránke www.edata.sk/firmy/ kde môžete hľadať podľa názvu, IČO alebo DIČ.

Stránky